Zakres usług

Zakres świadczonych usług kominiarskich:
– montaż wkładów kominowych z blachy wysokotemperaturowej i kwasoodpornej
– wykonanie usług zleconych pokrewno- kominiarskich
– odbiory przewodów kominowych w budynkach jedno i wielorodzinnych
– przeprowadzanie okresowych kontroli przewodów kominowych
– sprawdzanie szczelności instalacji gazowej
– czyszczenie, sprawdzanie i opiniowanie urządzeń kominowych i kanałów
– czyszczenie, konserwacja i opiniowanie urządzeń grzewczych na podstawie indywidualnych zleceń
– przeprowadzenie inwentaryzacji przeglądów profilaktyczno – P.poż. urządzeń kominowo- grzewczych