Warto wiedzieć

Dbając o regularne przeglądy przewodów kominowych dbasz o własne bezpieczeństwo.

Wg przepisów prawa budowlanego należy wykonywać przeglądy w takiej oto częstotliwości:
– 1 raz na rok przewody wentylacyjne
– 2 razy w roku przewody spalinowe
– 4 razy w roku przewody dymowe

Zobacz Przepisy